Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.9 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:32
1.10 Mimari Proje (4) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:32
1.11 Statik Proje+Statik Hesaplar (4+1) TAMAMLANMAMIŞ
1.12 Sıhhi Tesisat (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.13 Elektirik Projesi (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.14 HUS Dosyası TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:32
1.15 Zemin Etüdü (2) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:32
1.16 Kalorifer Projesi TAMAMLANMAMIŞ
1.17 Asansör Projesi TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:32
1.20 Proje Müellif Kontrolü TAMAMLANMAMIŞ
1.21 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMAMIŞ
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.29 Ön İzin Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:32
2.30 CD ler (Mimari ve Statik Proje CD leri evrak dosyasına eklenir TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:32
2.31 YİBF Belgesi (Mal Sahibi- Müteahhit isimleri,Proje Müelleflerinin doğruluğu ve metrekare doğruluğu kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:32
2.32 Yapı Denetim Taahhütnamesi (İmzali olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:32
2.33 Yapı Denetim sözleşmesi (Metrekareli ve imzalı olmalı,Mal sahibi yerine başkası imzalamışsa vekaletname kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:32
2.34 Tapu (Arsa Vasıflı olup olmamasına dikkat et,hisseli tapu olursa vekaletname veya tüm müelliflerin imzası gerekli) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:32
2.35 İmar Durumu (Tapudaki Vasfı arsa değilse,arsa haline getirilmelidir. Eski tarihli ise plan değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, plan değişikliği varsa yeni imar durumu başvurusu yapılır) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:33
2.36 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB onaylı olacak) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:33
2.37 İnşaat İstikamet Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:33
2.38 Kot Kesit Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır. RUHSAT ALABİLMESİ İÇİN YOL HİZMETİNİN ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:33
2.39 Emlak Değeri (Belediyede Ruhsat başvurusu sırasında alınabilir) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:33
2.40 Mal Sahibinin Önlü-Arkalı Kimlik fotokopisi,varsa Vekaletname olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.41 Enerji Kimlik belgesi-(Mal Sahibi-Pafta-Ada-Parsel doğruluğu kontrol edilir.Tarım hayvancılık yapılarında idari bina var ise enerji kimlik belgesi alınır) İSKAN AŞAMASINDA TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:33
2.42 Mimar Taahhütnamesi (Mimar Proje Oda Sicil Durum belgesi) TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:33
2.43 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.44 Makina Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.45 Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.46 Zemin Etüd Projeleri için taahhütname (3 Adet) TAMAMLANMAMIŞ
2.47 Şantiye Şefi taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.48 Parsele ait şantiye şefliği belgesi (Mimar-Mühendisler odası tarafından verilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.49 Şantiye Şefi sözleşmesi (Tarih ve Sayı olmasına dikkat edilir. Günlük 1,5 saat çalışır ifadesi yer almamalı,ada-pafta-parsel numarasına dikkat edilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.50 Müteahhit Taahhütnamesi TAMAMLANMAMIŞ
2.51 Müteahhit Sözleşmesi (Tarih ve sayı ,Noter Onaylı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.52 Karayolu Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna cepheli parsellerde bulunmalıdır.) TAMAMLANMAMIŞ
2.53 Yapı denetim kontrol evrakları (mimari-statik-ısıyalıtım-sıhhi tesisat-kalorifer-elektrik-asansör-yangın tesisatı) TAMAMLANMAMIŞ
2.54 Kentsel Dönüşüm Muafiyet belgesi -(Eski binanın ruhsat fotokopisi) TAMAMLANMAMIŞ
2.55 Baski'den Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMAMIŞ
2.56 Harita Müh. ve Fenni Mesülcü Taahhütnameleri TAMAMLANMIŞ
2.58 Harita Müh. Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:33
2.63 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:33
2.66 Fenni Mesul Harita Mühendisi ile Yapı Denetim Şirketi Arasındaki Sözleşme TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:33
2.68 Akustik Rapor TAMAMLANMIŞ 2023-12-22 14:33:33
2.70 Ruhsat Başvuru Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMAMIŞ
2.71 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMAMIŞ
created by IT+A