Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.9 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:53
1.10 Mimari Proje (1) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:53
1.11 Statik Proje+Statik Hesaplar (1+1) TAMAMLANMAMIŞ
1.12 Sıhhi Tesisat (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.13 Elektirik Projesi (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.14 HUS Dosyası TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:53
1.15 Zemin Etüdü (2) TAMAMLANMAMIŞ
1.16 Kalorifer Projesi TAMAMLANMAMIŞ
1.17 Asansör Projesi TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:53
1.20 Proje Müellif Kontrolü TAMAMLANMAMIŞ
1.21 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMAMIŞ
1.22 Müteahhit İle İlgili Evraklar TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:53
1.24 Yapı Denetim Kontrol Evrakları TAMAMLANMAMIŞ
1.25 Zemin ve Temel Etüdü Kontrol Hizmet Alım Sözleşmesi (Dışardan Hizmet Alıyorsa) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:53
1.27 Yapı Denetçi Evrakları TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
1.29 3194 Sayılı Dilekçeler TAMAMLANMAMIŞ
1.35 İKSA Projesi(Statik1) (Gerekli ise) TAMAMLANMAMIŞ
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.29 Ön İzin Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
2.30 CD ler (Mimari ve Statik Proje CD leri evrak dosyasına eklenir TAMAMLANMAMIŞ
2.31 YİBF Belgesi (Mal Sahibi- Müteahhit isimleri,Proje Müelleflerinin doğruluğu ve metrekare doğruluğu kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
2.32 Yapı Denetim Taahhütnamesi (İmzali olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
2.33 Yapı Denetim sözleşmesi (Metrekareli ve imzalı olmalı,Mal sahibi yerine başkası imzalamışsa vekaletname kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
2.34 Tapu (Arsa Vasıflı olup olmamasına dikkat et,hisseli tapu olursa vekaletname veya tüm müelliflerin imzası gerekli) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
2.35 İmar Durumu (Tapudaki Vasfı arsa değilse,arsa haline getirilmelidir. Eski tarihli ise plan değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, plan değişikliği varsa yeni imar durumu başvurusu yapılır) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
2.36 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB onaylı olacak) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
2.37 İnşaat İstikamet Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
2.38 Kot Kesit Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır. RUHSAT ALABİLMESİ İÇİN YOL HİZMETİNİN ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
2.39 Emlak Değeri (Belediyede Ruhsat başvurusu sırasında alınabilir) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
2.40 Mal Sahibinin Önlü-Arkalı Kimlik fotokopisi,varsa Vekaletname olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
2.41 Enerji Kimlik belgesi-(Mal Sahibi-Pafta-Ada-Parsel doğruluğu kontrol edilir.Tarım hayvancılık yapılarında idari bina var ise enerji kimlik belgesi alınır) İSKAN AŞAMASINDA TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:54
2.42 Mimar Taahhütnamesi (Mimar Proje Oda Sicil Durum belgesi) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.43 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.44 Makina Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.45 Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.46 Zemin Etüd Projeleri için taahhütname (3 Adet) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.47 Şantiye Şefi taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.48 Parsele ait şantiye şefliği belgesi (Mimar-Mühendisler odası tarafından verilir) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.49 Şantiye Şefi sözleşmesi (Tarih ve Sayı olmasına dikkat edilir. Günlük 1,5 saat çalışır ifadesi yer almamalı,ada-pafta-parsel numarasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.50 Müteahhit Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.51 Müteahhit Sözleşmesi (Tarih ve sayı ,Noter Onaylı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.52 Karayolu Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna cepheli parsellerde bulunmalıdır.) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.53 Yapı denetim kontrol evrakları (mimari-statik-ısıyalıtım-sıhhi tesisat-kalorifer-elektrik-asansör-yangın tesisatı-dış cephe) TAMAMLANMAMIŞ
2.54 Kentsel Dönüşüm Muafiyet belgesi -(Eski binanın ruhsat fotokopisi) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.55 Baskiden Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:55
2.56 Harita Müh. ve Fenni Mesülcü Taahhütnameleri TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:56
2.58 Harita Müh. Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:56
2.63 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:56
2.66 Fenni Mesul Harita Mühendisi ile Yapı Denetim Şirketi Arasındaki Sözleşme TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:56
2.68 Akustik Rapor TAMAMLANMAMIŞ
2.70 Ruhsat Başvuru Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMAMIŞ
2.71 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMAMIŞ
2.72 Numarataj Formu TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:56
2.74 Asansör Elektrik Taahütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:56
2.76 Akustik Proje Taahütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:56
2.78 Engelliye Satışta Platform Yaptıracağına Dair Taahütname TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:56
2.80 Vergi Levhası (Müteahhit) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:56
2.82 Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Müteahhit) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:56
2.84 YAMBİS Yetki Belge No (Müteahhit) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:56
2.86 İmza Sirküsü (Müteahhit) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:56
2.88 Nüfus Kayıt Örneği (Müteahhit) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:57
2.90 Yapı Denetim İzin Belgesi TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:57
2.92 İmza Sirküsü (Yapı Denetim) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:57
2.94 Faaliyet Belgesi (Yapı Denetim) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:57
2.96 Yetki Belgesi ya da Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Yapı Denetim) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:57
2.98 Vergi Levhası (Yapı Denetim) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:57
2.102 Denetçilerin Sigorta İşe Giriş Belgesi (Yapı Denetim) TAMAMLANMIŞ 2024-05-07 14:37:57
2.104 3194 sayılı Yapı Denetim Dilekçesi TAMAMLANMAMIŞ
created by IT+A