Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.1 Evrak Dosyası TAMAMLANMAMIŞ
1.2 4 Adet Mimar Dosyası TAMAMLANMAMIŞ
1.3 4 Adet Statik Proje TAMAMLANMAMIŞ
1.4 4 Adet Sıhhi Tesisat Dosyası TAMAMLANMAMIŞ
1.5 4 Adet Elektrik Tesisat Dosyası TAMAMLANMAMIŞ
1.6 Zemin Etüdü 2 adet TAMAMLANMAMIŞ
1.14 Proje Müellif Kontrolü TAMAMLANMAMIŞ
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.18 Dilekçe-Yapı Sahibinin İmzası,numarası ve adresi bulunmalı(Yerleşik Alan olup olmadığı kontrol edilmeli) TAMAMLANMAMIŞ
2.19 Cd ler-Mimari ve Statik projelerin bulunduğu cd ler TAMAMLANMAMIŞ
2.20 Tapu Fotokopisi - Sahiplerin, başvuru dilekçesindeki isimlerin aynı olup olmadığı kontrol edilir ve tapuda taşınmazın arsa vasfında olması gerekir TAMAMLANMAMIŞ
2.21 İmar Durumu - Yanında tescilli yapı var ise kurum görüşü alınmalıdır. TAMAMLANMAMIŞ
2.22 Vaziyet Planı Röperli Kroki TAMAMLANMAMIŞ
2.23 Aplikasyon Krokisi - LİHKAP onaylı olacak. TAMAMLANMAMIŞ
2.24 Mal sahibinin Kimlik Fotokopisi varsa noter tasdikli vekaletname TAMAMLANMAMIŞ
2.25 Mimar Taahhütnamesi-Proje Müellifi (Mimar Proje oda sicil durum belgesi) TAMAMLANMAMIŞ
2.26 Mimar Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMAMIŞ
2.27 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMAMIŞ
2.28 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMAMIŞ
2.29 Makina Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMAMIŞ
2.30 Makina Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMAMIŞ
2.31 Elektirik Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMAMIŞ
2.32 Elektirik Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMAMIŞ
2.33 Karayolları Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna Cephe parsellerde bulunmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.34 Zemin Etüd Taahhütnameleri TAMAMLANMAMIŞ
2.35 Emlak Değeri ve Numarataj Bilgi Formu(Belediyeden Alınacak) TAMAMLANMAMIŞ
2.36 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMAMIŞ
2.37 Baskiden Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMAMIŞ
2.39 Akustik Rapor TAMAMLANMAMIŞ
created by IT+A