Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
İmar Şehircilik Müdürlüğü Mimar Madde Onayı TAMAMLANMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi - Statik Madde Onayı TAMAMLANMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü Harita Mühendisi Madde Onayı TAMAMLANMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü Mimar Proje Onayı TAMAMLANMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi - Ruhsat Ruhsat Onayı TAMAMLANMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.1 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ
1.2 Mimari Proje (4) TAMAMLANMIŞ
1.3 Stastik Proje+Statik Hesaplar (4+1) TAMAMLANMIŞ
1.4 Sıhhi Tesisat (4) TAMAMLANMIŞ
1.5 Elektirik Projesi (4) TAMAMLANMIŞ
1.6 HUS Dosyası TAMAMLANMIŞ
1.7 Zemin Etüdü (2) TAMAMLANMIŞ
1.8 Kalorifer Projesi TAMAMLANMIŞ
1.18 Asansör Projesi TAMAMLANMIŞ
1.19 Asansör Projesi TAMAMLANMIŞ
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.1 Dilekçe (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ
2.2 CD ler (Mimari ve Statik Proje CD leri evrak dosyasına eklenir TAMAMLANMIŞ
2.3 YİBF Belgesi (Mal Sahibi- Müteahhit isimleri,Proje Müelleflerinin doğruluğu ve metrekare doğruluğu kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ 2019-07-24 14:57:05
2.4 Yapı Denetim Taahhütnamesi (İmzali olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ
2.5 Yapı Denetim sözleşmesi (Metrekareli ve imzalı olmalı,Mal sahibi yerine başkası imzalamışsa vekaletname kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ 2019-07-24 14:57:10
2.6 Tapu (Arsa Vasıflı olup olmamasına dikkat et,hisseli tapu olursa vekaletname veya tüm müelliflerin imzası gerekli) TAMAMLANMIŞ
2.7 İmar Durumu (Tapudaki Vasfı arsa değilse,arsa haline getirilmelidir. Eski tarihli ise plan değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, plan değişikliği varsa yeni imar durumu başvurusu yapılır) TAMAMLANMIŞ
2.8 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB onaylı olacak) TAMAMLANMIŞ
2.9 İnşaat İstikamet Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır) TAMAMLANMIŞ
2.10 Kot Kesit Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır. RUHSAT ALABİLMESİ İÇİN YOL HİZMETİNİN ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.) TAMAMLANMIŞ
2.11 Emlak Değeri (Belediyede Ruhsat başvurusu sırasında alınabilir) TAMAMLANMIŞ
2.12 Mal Sahibinin Önlü-Arkalı Kimlik fotokopisi,varsa Vekaletname olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ
2.13 Enerji Kimlik belgesi-(Mal Sahibi-Pafta-Ada-Parsel doğruluğu kontrol edilir.Tarım hayvancılık yapılarında idari bina var ise enerji kimlik belgesi alınır) İSKAN AŞAMASINDA TAMAMLANMIŞ
2.14 Mimar Taahhütnamesi (Mimar Proje Oda Sicil Durum belgesi) TAMAMLANMIŞ
2.15 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ
2.16 Makina Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ
2.17 Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ
2.18 Zemin Etüd Projeleri için taahhütname (3 Adet) TAMAMLANMIŞ 2019-07-24 14:57:15
2.19 Şantiye Şefi taahhütnamesi(Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ
2.20 Parsele ait şantiye şefliği belgesi (Mimar-Mühendisler odası tarafından verilir) TAMAMLANMIŞ
2.21 Şantiye Şefi sözleşmesi (Tarih ve Sayı olmasına dikkat edilir. Günlük 1,5 saat çalışır ifadesi yer almamalı,ada-pafta-parsel numarasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ
2.22 Müteahhit Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ
2.23 Müteahhit Sözleşmesi (Tarih ve sayı ,Noter Onaylı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ
2.25 Yapı denetim kontrol evrakları (mimari-statik-ısıyalıtım-sıhhi tesisat-kalorifer-elektrik-asansör-yangın tesisatı) TAMAMLANMIŞ
2.26 Kentsel Dönüşüm Muafiyet belgesi- Eski binanın ruhsat fotokopisi) TAMAMLANMIŞ
2.27 Baski'den Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMIŞ
2.28 Harita Müh. ve Fenni Mesülcü Taahhütnameleri TAMAMLANMIŞ
2.57 Harita Müh. Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ
2.59 Engelliye satışta platform yaptıracağına dair taahhütname (müteahhit) TAMAMLANMIŞ
2.60 Belediye Harcı (Ruhsat aşamasından önce yatırılmalı;Çeşitli gelirler, imar ile ilgili ücretler, bina inşaat harcı, Gönen Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü tahsilat makbuzu) TAMAMLANMIŞ 2019-07-26 15:44:35
2.61 Otopark ücreti (Belediyeden harç makbuzu ile bankaya yatırılıyor. Ruhsatta önce yatırılmalı) TAMAMLANMIŞ 2019-07-26 15:44:43
2.62 Yapı hizmet bedeli (Maliye Bakanlığı Gönen Mal Müdürlüğüne yatırılıyor. Mal Müdürlüğünden alındı belgesi ve ya bankadan Mal Müdürlüğü adına Yapı Denetim Ücreti olarak yatırılmalı.) TAMAMLANMIŞ
2.64 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMIŞ
created by IT+A