Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
İmar Şehircilik Müdürlüğü Mimar Madde Onayı TAMAMLANMAMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi - Statik Madde Onayı TAMAMLANMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü İmar Şehircilik Müdürü Proje Onayı TAMAMLANMAMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü İmar Şehircilik Müdürü Ruhsat Onayı TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.7 Evrak Dosyası TAMAMLANMAMIŞ
1.8 4 Adet Mimar Dosyası TAMAMLANMIŞ
1.9 4 Adet Statik Proje TAMAMLANMIŞ
1.10 4 Adet Sıhhi Tesisat Dosyası TAMAMLANMIŞ
1.11 4 Adet Elektrik Tesisat Dosyası TAMAMLANMIŞ
1.12 Zemin Etüdü 2 adet TAMAMLANMIŞ
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.1 Dilekçe-Yapı Sahibinin İmzası,numarası ve adresi bulunmalı(Yerleşik Alan olup olmadığı kontrol edilmeli) TAMAMLANMIŞ
2.2 Cd ler-Mimari ve Statik projelerin bulunduğu cd ler TAMAMLANMIŞ
2.3 Tapu Fotokopisi - Sahiplerin, başvuru dilekçesindeki isimlerin aynı olup olmadığı kontrol edilir ve tapuda taşınmazın arsa vasfında olması gerekir TAMAMLANMIŞ
2.4 İmar Durumu - Yanında tescilli yapı var ise kurum görüşü alınmalıdır. TAMAMLANMIŞ
2.5 Vaziyet Planı Röperli Kroki TAMAMLANMIŞ
2.6 Aplikasyon Krokisi - LİHKAP onaylı olacak. TAMAMLANMIŞ
2.7 Mal sahibinin Kimlik Fotokopisi varsa noter tasdikli vekaletname TAMAMLANMIŞ
2.8 Mimar Taahhütnamesi-Proje Müellifi (Mimar Proje oda sicil durum belgesi) TAMAMLANMIŞ
2.9 Mimar Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMAMIŞ
2.10 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMIŞ
2.11 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ
2.12 Makina Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMIŞ
2.13 Makina Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ
2.14 Elektirik Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMIŞ
2.15 Elektirik Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ
2.17 Zemin Etüd Taahhütnameleri TAMAMLANMIŞ
created by IT+A