Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
İmar Şehircilik Müdürlüğü Mimar Madde Onayı TAMAMLANMAMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi - Statik Madde Onayı TAMAMLANMAMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü Harita Mühendisi Madde Onayı TAMAMLANMAMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü İmar Şehircilik Müdürü Proje Onayı TAMAMLANMAMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü İmar Şehircilik Müdürü Ruhsat Onayı TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.1 Evrak Dosyası TAMAMLANMAMIŞ
1.2 Mimar Projesi(4) TAMAMLANMAMIŞ
1.3 Statik Proje + Statik Hesaplar(4+1) TAMAMLANMAMIŞ
1.4 Sıhhi Tesisat (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.5 Elektrik Projesi (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.6 Hus Dosyası TAMAMLANMAMIŞ
1.7 Zemin Etüdü(2) TAMAMLANMAMIŞ
1.8 Kalorifer Projesi (4) TAMAMLANMAMIŞ
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.1 Dilekçe (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMAMIŞ
2.2 CD ler (Mimari ve Statik Proje CD leri evrak dosyasına eklenir TAMAMLANMAMIŞ
2.3 Tapu (Arsa Vasıflı olup olmamasına dikkat et,hisseli tapu olursa vekaletname veya tüm müelliflerin imzası gerekli) TAMAMLANMAMIŞ
2.4 İmar Durumu (Tapudaki Vasfı arsa değilse,arsa haline getirilmelidir. Eski tarihli ise plan değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, plan değişikliği varsa yeni imar durumu başvurusu yapılır) TAMAMLANMAMIŞ
2.5 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB onaylı olacak) TAMAMLANMAMIŞ
2.6 İnşaat İstikamet Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır) TAMAMLANMAMIŞ
2.7 Kot Kesit Rölevesi ((İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır. RUHSAT ALABİLMESİ İÇİN YOL HİZMETİNİN ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.) TAMAMLANMAMIŞ
2.8 Emlak Değeri (Belediyede Ruhsat başvurusu sırasında alınabilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.9 Mal Sahibinin Önlü-Arkalı Kimlik fotokopisi,varsa Vekaletname olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.10 Enerji Kimlik belgesi-(Mal Sahibi-Pafta-Ada-Parsel doğruluğu kontrol edilir.Tarım hayvancılık yapılarında idari bina var ise enerji kimlik belgesi alınır) İSKAN AŞAMASINDA TAMAMLANMAMIŞ
2.11 Kurum Görüşleri (Plansız Alanlarda kalan yerlerde-Tarım ve Hayvancılık binaları-kurum görüşleri olmalıdır, kurum görüşleri olumlu değil ise proje dosyası kayda alınmaz) TAMAMLANMAMIŞ
2.12 Mimar Proje Müellifi Taahhütnamesi (Mimar Proje Oda Sicil Durum belgesi) TAMAMLANMAMIŞ
2.13 Mimar Fenni Mesul Taahhütnamesi (Şantiye şefi ile fenni mesul aynı kişi olamaz) TAMAMLANMAMIŞ
2.14 İnşaat Mühendisi Proje Müellifi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.15 İnşaat Mühendisi Fenni Mesul Taahhütnamesi (Şantiye şefi ile fenni mesul aynı kişi olamaz) TAMAMLANMAMIŞ
2.16 Makina Mühendisi Proje Müellifi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.17 Makina Mühendisi Fenni Mesul Taahhütnamesi TAMAMLANMAMIŞ
2.18 Elektirik Mühendisi Proje Müellifi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.19 Elektirik Mühendisi Fenni Mesul Taahhütnamesi TAMAMLANMAMIŞ
2.20 Zemin Etüd Projeleri için taahhütname (3 Adet) TAMAMLANMAMIŞ
2.21 Şantiye Şefi taahhütnamesi (200 metrekare ve üstü ,Tarımsal amaçlı, dam için) TAMAMLANMAMIŞ
2.22 Parsele ait şantiye şefliği belgesi (Mimar-Mühendisler odası tarafından verilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.23 Şantiye Şefi sözleşmesi (Tarih ve Sayı olmasına dikkat edilir. Günlük 1,5 saat çalışır ifadesi yer almamalı,ada-pafta-parsel numarasına dikkat edilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.24 Müteahhit Taahhütnamesi TAMAMLANMAMIŞ
2.25 Müteahhit Sözleşmesi (Tarih ve sayı ,Noter Onaylı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.27 Kentsel Dönüşüme Dahil bir Parsel ise Harçlardan Muaf Olduğuna dair Belge TAMAMLANMAMIŞ
2.28 Baski'den Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMAMIŞ
2.58 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMAMIŞ
2.62 Harita Mühendisi ve Fenni Mesul Taahhütnamesi TAMAMLANMAMIŞ
created by IT+A