Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.9 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
1.10 Mimar Projesi(4) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
1.11 Statik Proje + Statik Hesaplar(4+1) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
1.12 Sıhhi Tesisat (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.13 Elektrik Projesi (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.14 Hus Dosyası TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
1.15 Zemin Etüdü(2) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
1.16 Kalorifer Projesi (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.17 Proje Müellif Kontrolü TAMAMLANMAMIŞ
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.29 Dilekçe (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.30 CD ler (Mimari ve Statik Proje CD leri evrak dosyasına eklenir TAMAMLANMAMIŞ
2.31 Tapu (Arsa Vasıflı olup olmamasına dikkat et,hisseli tapu olursa vekaletname veya tüm müelliflerin imzası gerekli) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.32 İmar Durumu (Tapudaki Vasfı arsa değilse,arsa haline getirilmelidir. Eski tarihli ise plan değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, plan değişikliği varsa yeni imar durumu başvurusu yapılır) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.33 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB onaylı olacak) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.34 İnşaat İstikamet Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır) TAMAMLANMAMIŞ
2.35 Kot Kesit Rölevesi ((İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır. RUHSAT ALABİLMESİ İÇİN YOL HİZMETİNİN ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.) TAMAMLANMAMIŞ
2.36 Emlak Değeri (Belediyede Ruhsat başvurusu sırasında alınabilir) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.37 Mal Sahibinin Önlü-Arkalı Kimlik fotokopisi,varsa Vekaletname olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.38 Enerji Kimlik belgesi-(Mal Sahibi-Pafta-Ada-Parsel doğruluğu kontrol edilir.Tarım hayvancılık yapılarında idari bina var ise enerji kimlik belgesi alınır) İSKAN AŞAMASINDA TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.39 Kurum Görüşleri (Plansız Alanlarda kalan yerlerde-Tarım ve Hayvancılık binaları-kurum görüşleri olmalıdır, kurum görüşleri olumlu değil ise proje dosyası kayda alınmaz) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.40 Mimar Proje Müellifi Taahhütnamesi (Mimar Proje Oda Sicil Durum belgesi) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.41 Mimar Fenni Mesul Taahhütnamesi (Şantiye şefi ile fenni mesul aynı kişi olamaz) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.42 İnşaat Mühendisi Proje Müellifi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.43 İnşaat Mühendisi Fenni Mesul Taahhütnamesi (Şantiye şefi ile fenni mesul aynı kişi olamaz) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.44 Makina Mühendisi Proje Müellifi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.45 Makina Mühendisi Fenni Mesul Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.46 Elektirik Mühendisi Proje Müellifi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.47 Elektirik Mühendisi Fenni Mesul Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.48 Zemin Etüd Projeleri için taahhütname (3 Adet) TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.49 Şantiye Şefi taahhütnamesi (200 metrekare ve üstü ,Tarımsal amaçlı, dam için) TAMAMLANMAMIŞ
2.50 Parsele ait şantiye şefliği belgesi (Mimar-Mühendisler odası tarafından verilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.51 Şantiye Şefi sözleşmesi (Tarih ve Sayı olmasına dikkat edilir. Günlük 1,5 saat çalışır ifadesi yer almamalı,ada-pafta-parsel numarasına dikkat edilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.52 Müteahhit Taahhütnamesi TAMAMLANMAMIŞ
2.53 Müteahhit Sözleşmesi (Tarih ve sayı ,Noter Onaylı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.54 Karayolu Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna cepheli parsellerde bulunmalıdır.) TAMAMLANMAMIŞ
2.55 Kentsel Dönüşüme Dahil bir Parsel ise Harçlardan Muaf Olduğuna dair Belge TAMAMLANMAMIŞ
2.56 Baski'den Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMIŞ 2021-05-26 11:12:24
2.57 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMAMIŞ
2.60 Harita Mühendisleri Proje Müellifleri Taahhütnamesi TAMAMLANMAMIŞ
2.61 Harita Mühendisi ve Fenni Mesul Taahhütnamesi TAMAMLANMAMIŞ
created by IT+A