Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.1 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ
1.2 4 Adet Mimar Dosyası TAMAMLANMIŞ
1.3 4 Adet Statik Proje TAMAMLANMIŞ
1.4 4 Adet Sıhhi Tesisat Dosyası TAMAMLANMIŞ
1.5 4 Adet Elektrik Tesisat Dosyası TAMAMLANMIŞ
1.6 Zemin Etüdü 2 adet TAMAMLANMIŞ
1.14 Proje Müellif Kontrolü TAMAMLANMIŞ
1.15 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMIŞ
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.18 Dilekçe-Yapı Sahibinin İmzası,numarası ve adresi bulunmalı(Yerleşik Alan olup olmadığı kontrol edilmeli) TAMAMLANMIŞ
2.19 Cd ler-Mimari ve Statik projelerin bulunduğu cd ler TAMAMLANMIŞ
2.20 Tapu Fotokopisi - Sahiplerin, başvuru dilekçesindeki isimlerin aynı olup olmadığı kontrol edilir ve tapuda taşınmazın arsa vasfında olması gerekir TAMAMLANMIŞ
2.21 İmar Durumu - Yanında tescilli yapı var ise kurum görüşü alınmalıdır. TAMAMLANMIŞ
2.22 Vaziyet Planı Röperli Kroki TAMAMLANMIŞ
2.23 Aplikasyon Krokisi - LİHKAP onaylı olacak. TAMAMLANMIŞ
2.24 Mal sahibinin Kimlik Fotokopisi varsa noter tasdikli vekaletname TAMAMLANMIŞ
2.25 Mimar Taahhütnamesi-Proje Müellifi (Mimar Proje oda sicil durum belgesi) TAMAMLANMIŞ
2.26 Mimar Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ
2.27 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMIŞ
2.28 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ
2.29 Makina Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMIŞ
2.30 Makina Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ
2.31 Elektirik Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMIŞ
2.32 Elektirik Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ
2.33 Karayolları Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna Cephe parsellerde bulunmalıdır) TAMAMLANMIŞ
2.34 Zemin Etüd Taahhütnameleri TAMAMLANMIŞ
2.35 Emlak Değeri ve Numarataj Bilgi Formu(Belediyeden Alınacak) TAMAMLANMIŞ
2.36 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMIŞ
2.37 Baski'den Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMIŞ
2.39 Akustik Rapor TAMAMLANMIŞ
created by IT+A