Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.1 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
1.2 4 Adet Mimar Dosyası TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
1.3 4 Adet Statik Proje TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
1.4 4 Adet Sıhhi Tesisat Dosyası TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
1.5 4 Adet Elektrik Tesisat Dosyası TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
1.6 Zemin Etüdü 2 adet TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
1.14 Proje Müellif Kontrolü TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
1.15 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.18 Dilekçe-Yapı Sahibinin İmzası,numarası ve adresi bulunmalı(Yerleşik Alan olup olmadığı kontrol edilmeli) TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.19 Cd ler-Mimari ve Statik projelerin bulunduğu cd ler TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.20 Tapu Fotokopisi - Sahiplerin, başvuru dilekçesindeki isimlerin aynı olup olmadığı kontrol edilir ve tapuda taşınmazın arsa vasfında olması gerekir TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.21 İmar Durumu - Yanında tescilli yapı var ise kurum görüşü alınmalıdır. TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.22 Vaziyet Planı Röperli Kroki TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.23 Aplikasyon Krokisi - LİHKAP onaylı olacak. TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.24 Mal sahibinin Kimlik Fotokopisi varsa noter tasdikli vekaletname TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.25 Mimar Taahhütnamesi-Proje Müellifi (Mimar Proje oda sicil durum belgesi) TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.26 Mimar Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.27 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.28 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.29 Makina Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.30 Makina Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.31 Elektirik Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.32 Elektirik Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.33 Karayolları Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna Cephe parsellerde bulunmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.34 Zemin Etüd Taahhütnameleri TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.35 Emlak Değeri ve Numarataj Bilgi Formu(Belediyeden Alınacak) TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:36
2.36 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:37
2.37 Baski'den Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:37
2.39 Akustik Rapor TAMAMLANMIŞ 2022-05-10 17:15:37
created by IT+A