Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.9 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:45
1.10 Mimari Proje (4) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:15
1.11 Statik Proje+Statik Hesaplar (4+1) TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:45
1.12 Sıhhi Tesisat (4) TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:45
1.13 Elektirik Projesi (4) TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:46
1.14 HUS Dosyası TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:15
1.15 Zemin Etüdü (2) TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:46
1.16 Kalorifer Projesi TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:46
1.17 Asansör Projesi TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:15
1.20 Proje Müellif Kontrolü TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:46
1.21 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:46
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.29 Ön İzin Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:15
2.30 CD ler (Mimari ve Statik Proje CD leri evrak dosyasına eklenir TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:46
2.31 YİBF Belgesi (Mal Sahibi- Müteahhit isimleri,Proje Müelleflerinin doğruluğu ve metrekare doğruluğu kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:15
2.32 Yapı Denetim Taahhütnamesi (İmzali olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:15
2.33 Yapı Denetim sözleşmesi (Metrekareli ve imzalı olmalı,Mal sahibi yerine başkası imzalamışsa vekaletname kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:15
2.34 Tapu (Arsa Vasıflı olup olmamasına dikkat et,hisseli tapu olursa vekaletname veya tüm müelliflerin imzası gerekli) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:15
2.35 İmar Durumu (Tapudaki Vasfı arsa değilse,arsa haline getirilmelidir. Eski tarihli ise plan değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, plan değişikliği varsa yeni imar durumu başvurusu yapılır) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.36 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB onaylı olacak) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.37 İnşaat İstikamet Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.38 Kot Kesit Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır. RUHSAT ALABİLMESİ İÇİN YOL HİZMETİNİN ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.39 Emlak Değeri (Belediyede Ruhsat başvurusu sırasında alınabilir) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.40 Mal Sahibinin Önlü-Arkalı Kimlik fotokopisi,varsa Vekaletname olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.41 Enerji Kimlik belgesi-(Mal Sahibi-Pafta-Ada-Parsel doğruluğu kontrol edilir.Tarım hayvancılık yapılarında idari bina var ise enerji kimlik belgesi alınır) İSKAN AŞAMASINDA TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.42 Mimar Taahhütnamesi (Mimar Proje Oda Sicil Durum belgesi) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.43 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.44 Makina Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.45 Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.46 Zemin Etüd Projeleri için taahhütname (3 Adet) TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:47
2.47 Şantiye Şefi taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.48 Parsele ait şantiye şefliği belgesi (Mimar-Mühendisler odası tarafından verilir) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.49 Şantiye Şefi sözleşmesi (Tarih ve Sayı olmasına dikkat edilir. Günlük 1,5 saat çalışır ifadesi yer almamalı,ada-pafta-parsel numarasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.50 Müteahhit Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:47
2.51 Müteahhit Sözleşmesi (Tarih ve sayı ,Noter Onaylı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:16
2.52 Karayolu Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna cepheli parsellerde bulunmalıdır.) TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:47
2.53 Yapı denetim kontrol evrakları (mimari-statik-ısıyalıtım-sıhhi tesisat-kalorifer-elektrik-asansör-yangın tesisatı) TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:47
2.54 Kentsel Dönüşüm Muafiyet belgesi -(Eski binanın ruhsat fotokopisi) TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:47
2.55 Baski'den Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:17
2.56 Harita Müh. ve Fenni Mesülcü Taahhütnameleri TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:17
2.58 Harita Müh. Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2023-06-01 14:20:17
2.63 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:47
2.66 Fenni Mesul Harita Mühendisi ile Yapı Denetim Şirketi Arasındaki Sözleşme TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:47
2.68 Akustik Rapor TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:48
2.70 Ruhsat Başvuru Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:48
2.71 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMIŞ 2023-08-04 15:11:48
created by IT+A