Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.9 Evrak Dosyası TAMAMLANMAMIŞ
1.10 Mimari Proje (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.11 Statik Proje+Statik Hesaplar (4+1) TAMAMLANMAMIŞ
1.12 Sıhhi Tesisat (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.13 Elektirik Projesi (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.14 HUS Dosyası TAMAMLANMAMIŞ
1.15 Zemin Etüdü (2) TAMAMLANMAMIŞ
1.16 Kalorifer Projesi TAMAMLANMAMIŞ
1.17 Asansör Projesi TAMAMLANMAMIŞ
1.20 Proje Müellif Kontrolü TAMAMLANMAMIŞ
1.21 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMAMIŞ
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.29 Ön İzin Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ
2.30 CD ler (Mimari ve Statik Proje CD leri evrak dosyasına eklenir TAMAMLANMAMIŞ
2.31 YİBF Belgesi (Mal Sahibi- Müteahhit isimleri,Proje Müelleflerinin doğruluğu ve metrekare doğruluğu kontrol edilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.32 Yapı Denetim Taahhütnamesi (İmzali olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.33 Yapı Denetim sözleşmesi (Metrekareli ve imzalı olmalı,Mal sahibi yerine başkası imzalamışsa vekaletname kontrol edilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.34 Tapu (Arsa Vasıflı olup olmamasına dikkat et,hisseli tapu olursa vekaletname veya tüm müelliflerin imzası gerekli) TAMAMLANMIŞ
2.35 İmar Durumu (Tapudaki Vasfı arsa değilse,arsa haline getirilmelidir. Eski tarihli ise plan değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, plan değişikliği varsa yeni imar durumu başvurusu yapılır) TAMAMLANMIŞ
2.36 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB onaylı olacak) TAMAMLANMIŞ
2.37 İnşaat İstikamet Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır) TAMAMLANMIŞ
2.38 Kot Kesit Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır. RUHSAT ALABİLMESİ İÇİN YOL HİZMETİNİN ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.) TAMAMLANMIŞ
2.39 Emlak Değeri (Belediyede Ruhsat başvurusu sırasında alınabilir) TAMAMLANMIŞ
2.40 Mal Sahibinin Önlü-Arkalı Kimlik fotokopisi,varsa Vekaletname olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.41 Enerji Kimlik belgesi-(Mal Sahibi-Pafta-Ada-Parsel doğruluğu kontrol edilir.Tarım hayvancılık yapılarında idari bina var ise enerji kimlik belgesi alınır) İSKAN AŞAMASINDA TAMAMLANMAMIŞ
2.42 Mimar Taahhütnamesi (Mimar Proje Oda Sicil Durum belgesi) TAMAMLANMAMIŞ
2.43 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.44 Makina Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.45 Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.46 Zemin Etüd Projeleri için taahhütname (3 Adet) TAMAMLANMAMIŞ
2.47 Şantiye Şefi taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.48 Parsele ait şantiye şefliği belgesi (Mimar-Mühendisler odası tarafından verilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.49 Şantiye Şefi sözleşmesi (Tarih ve Sayı olmasına dikkat edilir. Günlük 1,5 saat çalışır ifadesi yer almamalı,ada-pafta-parsel numarasına dikkat edilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.50 Müteahhit Taahhütnamesi TAMAMLANMAMIŞ
2.51 Müteahhit Sözleşmesi (Tarih ve sayı ,Noter Onaylı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.52 Karayolu Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna cepheli parsellerde bulunmalıdır.) TAMAMLANMAMIŞ
2.53 Yapı denetim kontrol evrakları (mimari-statik-ısıyalıtım-sıhhi tesisat-kalorifer-elektrik-asansör-yangın tesisatı) TAMAMLANMAMIŞ
2.54 Kentsel Dönüşüm Muafiyet belgesi -(Eski binanın ruhsat fotokopisi) TAMAMLANMAMIŞ
2.55 Baski'den Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMAMIŞ
2.56 Harita Müh. ve Fenni Mesülcü Taahhütnameleri TAMAMLANMAMIŞ
2.58 Harita Müh. Taahhütnamesi TAMAMLANMAMIŞ
2.63 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMAMIŞ
2.66 Fenni Mesul Harita Mühendisi ile Yapı Denetim Şirketi Arasındaki Sözleşme TAMAMLANMAMIŞ
2.68 Akustik Rapor TAMAMLANMAMIŞ
2.70 Ruhsat Başvuru Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMAMIŞ
2.71 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMAMIŞ
created by IT+A