Kapat
Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
53 35. Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası etkinliklerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 60. Maddesinin (n) bendine istinaden, 2024 yılı MART ayı içerisinde yapılmasının kabulüne, yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/09/2023
Detay Göster
52 Fen İşleri Müdürlüğü Bölümü 31. Madde 1(f) fıkrasında yer alan Çalıoba Malzeme fiyatı, üretim maliyetlerindeki artış sebebiyle ton fiyatı 90,00 TL olarak uygulanmasına Tarife Komisyonunun 2023/1 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/08/2023
Detay Göster
51 Meclis Üyesi Doğan CEYLAN, Kemal KALYONCU, Hatice Burcu ÖZDEMİR, Mehmet Ersoy FİDAN, Harun GÜNDOĞDU, Arzu BIYIKLI, Özgür DÖNMEZ, Cihan Berk UMAY, Hayri Özcan ERKAL, Vedat ERKOYUNCU, Nejdet KOÇ, Mehmet YILMAN, Ali İhsan KÖSTENOĞLU, Ümit YERGAL, İbrahim ALTAŞ, Nesrin OSMAN, Alaettin KOCABOZACI, Hüseyin GÜL, Çiçek MUTLU KOCAMAN, Fatma TÜRK, Mehmet Asaf BİLGİÇ'in ortak vermiş olduğu; Bulgaristan?ın Eski Cuma iline bağlı Omurtak (Osmanpazar) ilçesi ile kardeş şehir ilişkilerini başlatmak, dostluk ve iyi niyet ile turizm, tarım, eğitim, kültür, ekonomi alanlarında işbirliği ve iletişimde bulunmak, yerel otorite ve müdürlüklerin çalışma aktivitelerine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı yapmasını sağlamak, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, ortak projeler gerçekleştirerek, teknik ve idari konularda iş birliği sağlamak amacıyla kardeş şehir (Belediye) olunmasına ilişkin, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili Bakanlıklardan gerekli onayları almak kaydıyla kardeş şehir olunmasının kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/08/2023
Detay Göster
50 İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi, Altay Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Akçaali Mahallesi, Malkoç Mahallesi, Rüstem Mahallesi, Plevne Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Tırnova Mahallesi sınırlarını kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonunun almış olduğu 2023/7 sayılı kararının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, yapılan işaretle oylama sonucunda, meclis üyelerinden Kemal KALYONCU, Çiçek Mutlu KOCAMAN, Fatma TÜRK ve Harun GÜNDOĞDU'nun ret oylarına karşılık 18 kabul oyla mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. 01/08/2023
Detay Göster
49 Belediyemizce 05-08 Eylül 2023 tarihleri arasında 15. Ulusal Oya ve Çeyiz Fuarı etkinliğinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 ncü maddesinin ( a ) bendi gereğince, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/08/2023
Detay Göster
48 Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısında ayrıntılı olarak belirtildiği şekliyle; 2023 Mali Yılı bütçesinin ilgili kalemlerinden toplam 30.000,00.-TL Gönen Belediye Meclisi'nin 02.05.2023 tarih ve 33 sayılı kararıyla yeni ihdas olunan Afet İşleri Müdürlüğü'nün 2023 Mali Yılı Bütçesine esas olmak üzere, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün ekli tabloda belirtilen ilgili ödenek kalemlerinin aktarılması hususunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/08/2023
Detay Göster
47 Gönen Belediye Meclisinin 12.10.2022 tarih ve 60 nolu kararı ile 2023 Yılı Gelirler Tarifesi Fen İşleri Müdürlüğü bölümü 31. Madde 1 (f) fıkrası gereğince belirlenmiştir. Çalıoba malzemesinin (Andezit) üretim maliyetlerindeki artış sebepleri ile Belediyemizce 2023 yılı içerisinde uygulanacak olan Çalıoba Malzemesi 50 Tl olan ton fiyatının 90,00 TL olarak değiştirilmesi talebinin detaylı incelenmesi için Tarife Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/08/2023
Detay Göster
46 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde yeni kurulan Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını tanımlayan yönetmeliğin, meclisimizce görüşülerek 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin ( m ) bendi gereğince müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne, yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/08/2023
Detay Göster
45 Gönen Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 40 sayılı kararı ile Gönen Kadın El Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kayıtsız, şartsız ve karşılıksız olarak Gönen Belediye Başkanlığına bağışlanmış olup, Gönen Belediye Başkanlığı Meclisince aksi yönde karar alınıncaya kadar, Gönen Kadın El Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketini resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, ahzu kabza, her türlü iş ve işlemleri yapmaya, şirket adına imza atmaya, şirket müdürü olarak 16846588916 T.C numaralı Banu ŞENOL'un şirket unvanı ve kaşesi altında münferiden temsil etmek üzere yetkili kılınması talebinin kabulüne, yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/06/2023
Detay Göster
44 Belediyemiz sınırları içerisinde yağmursuyu altyapısı bulunmayan alanlarda belirlenecek cadde ve sokaklardaki yağmur suyu drenaj hatlarının projelendirme, yapım, tamir ve bakımlarının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasına, yapılacak işlem bedellerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ve 2560 sayılı kanunun 25. Maddesi gereğince BASKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapılmasına, bu konu ile ilgili olarak yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek belgelerin imzalanması için Belediye Başkanı İbrahim PALAZ'a yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/06/2023
Detay Göster
126 Sayfa , 1253 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat